ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Flickr Kenia AR
  • Instagram Kenia AR
  • LinkedIn Kenia AR

  Εκπαιδευτικός δημοσιογράφος, διευθύνει μια διάθεση ψηφοφορίας και εμπειρογνωμοσύνης και μεσολάβησης ρίχνει créer vos υποστηρίζει de comunicación et mener à bien vos projets. Basée à Paris,

je travaille également pour des πελάτες à l'étranger.

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και επιχείρηση.

Parmi mes client, je souligne les διεθνείς οργανισμοί: le Quaker United Nations Office (QUNO), l'Oxfam International, Saferworld et le Programe des Nations Unies pour le développement (UNDP)

Δίκτυο Χωρητικότητας Ειρήνης.

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και επιχείρηση.

Au Brésil: le Gouvernement brésilien, la Confédération nationale de municipalités brésiliennes (CNM),

les BRICS, l'Igarapé Institut et Ανθρωπιστική δράση σε καταστάσεις εκτός του πολέμου (HASOW).

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και επιχείρηση.

Des ιδρύματα universitaires: l'Université de Brasilia (UnB), PUC-Rio et l'Association brésilienne des universités communautaires (ABRUC).